Facilitator

De Innovator treedt regelmatig op als facilitator. Vaak gaat het om een in-company evenement:

Er zijn veel mogelijkheden ...

Wat is een facilitator?

Een facilitator begeleidt groepsprocessen, maar is geen deel van de groep en werkt als katalysator. Een facilitator let daarbij op de mensen en de interactie in de groep, met als doel de kennis en creativiteit van de groep naar voren te halen. Hierbij probeert een facilitator een groep sterker te maken, door hen hun unieke sterke en zwakke punten te laten waarnemen en versterken. 

De rol van een facilitator kan vergeleken worden met die van een orkestdirigent - het beste van de individuele instrumenten in gezamenlijkheid naar boven halen; de daden van de groep coördineren, maar zelf geen instrument bespelen - (encyclo.nl)

De rol van fcailitator is steeds anders, afhankelijk van het doel en de groep.

Wanneer een facilitator?

U organiseert een workshop, en u wilt tijdens de workshop inhoudelijk deelnemen aan de discussie in plaats van u bezig te moeten houden met hoe het proces van de workshop verloopt - Dan is het inschakelen van een professionele facilitator een goed idee. De faclitator moet nu maar zorgen voor:

 • de voorbereiding
 • de agenda
 • de planning
 • het groepsproces
 • iedereen er bij betrekken
 • de sfeer in de groep
 • de juiste besluitvorming

… en het verslag; in welke vorm dan ook.

Welke sessies doen wij als facilitator?

De Innovator als facilitator gaat voor harde resultaten! Een oplossing, een nieuwe richting, een nieuw beleid, een gedragen visie, een nieuwe toekomst, innovatie. Wij doen geen helingsprocessen, geen groepsmediation, etc. Wij werken uitsluitend op beleid, strategie, innovatie en zicht op de toekomst 

De voordelen van werken met een facilitator

De voordelen van werken met een facilitator:

 • Focus op onderwerp - Een facilitator zorgt voor focus op het onderwerp.
 • Effectief programma - Een facilitator stelt in overleg met u een effectief programma voor uw workshop op.
 • Neutrale begeleiding - Een facilitator is een objectieve en neutrale procesbegeleider van uw workshop.
 • Kwaliteit - Een facilitator verhoogt de kwaliteit en het resultaat van uw workshop.
 • Sneller tot een resultaat komen - Tijdswinst tijdens de workshop door gebruik van de juiste interventietechnieken.
 • Kennis van interventietechnieken - Een Facilitator kent een grote hoeveelheid interventietechnieken om discussies, besluiten, plannen, visies, strategieën, enz. op de juiste interactieve manier tot stand te laten komen.

U bent niet meer verantwoordelijk voor het proces, en kan altijd met schone handen weer verder met de groep.

Verder dan alleen facilitator ...

Uw workshop zal aan waarde winnen door, naast een professionele facilitator, te werken met bijvoorbeeld cartoonisten voor het visualiseren van de resultaten of het filmen van uw workshop voor communicatiedoeleinden of het volledig uitbesteden van de organisatie van uw Workshop. Ook dit kunnen wij voor u organiseren.


© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact