Colofon

Dit is de website van de Innovator. Alles wat op deze website staat valt onder de verantwoordelijkheid van de Innovator. Op de site zijn we zo open en transparant als mogelijk is; maar ondanks alle constante zorg die we aan de website besteden, kan het voorkomen dat bepaalde informatie onvolledig is, of door gebrek aan tijd en ruimte onvolledig wordt gepresenteerd.

Wijzigingen zijn altijd door ons door te voeren en wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade welke voortvloeit uit gebruik van informatie van de website.

Als je iets van de site wilt kopiëren etc. ... ga je gang; een link of verwijzing waarderen we zeer. 

© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact