Design Thinking

Design Thinking

Je hoeft geen zwarte colltrui aan te doen om een design thinker te zijn.

Design Thinking is een belangrijk instrument voor innovatie en verandering voor bedrijven de komende jaren. 

Wat is Design Thinking?

Design Thinking gebruikt de methoden en manier van denken van een ontwerper. Hierbij worden de wensen en behoeften van de klant  gekoppeld aan wat technisch haalbaar is, en wat een levensvatbare bedrijfsstrategie kan zijn.

Design Thinking zet het ontwerp van een product of dienst veel verder vooraan in het bedrijfsproces. Het ontdekken van de wensen van de klant is daarbij de basis.

Design Thinking is mensgericht

Design Thinking is mensgericht; dat is het grote verschil met andere innovatiestrategieën. Wat hebben je klanten nodig? Probeer ze te begrijpen - Empathize -  en ontdek hun behoeften en wensen - Define. Hierdoor werkt Design Thinking voor: 

  • het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten;
  • het vernieuwen en innoveren van bestaande producten en diensten;
  • het geven van een andere betekenis en rol aan bestaande producten en diensten.

De waarde van Design Thinking zit in het creëren van nieuwe kansen. Door de mensgerichte benadering brengt het klanten in beweging!

Design Thinking leidt tot het aanspreken van nieuwe doelgroepen of markten

Design Thinking is een manier van denken

Design Thinking bestaat al 25 jaar en is ontwikkeld door IDEO; een design & innovation consultancy bureau. Design Thinking gaat over de manier van denken. Het is een aanpak om problemen op frisse manieren te definiëren en originele en creatieve oplossingen te bedenken gebaseerd op kennis van menselijk gedrag. 

Design Thinking is geen vastomlijnd proces, maar kent een flexibele benadering; open, vooruitkijkend en terugblikkend, met steeds oog voor de behoefte van de mens; betere klantervaringen betere dienstverleningen. Vaste onderdelen van Design Thinking zijn experimenteren, prototypen, leren van fouten, verbeteren, samenwerken en kennis van menselijk gedrag.

Het Design Thinking proces

Design Thinking hex

Het Design Thinking proces bestaat uit 5 stappen:

  • Empathize
  • Define
  • Ideate
  • Prototype
  • Test

Vaak wordt er een extra stap voor geplaatst: Trendanalyse of Omgevingsanalyse. Met een goede Omgevingsanalyse zie je snel waar de kansen en bedreigingen liggen, en kun je daar op inspelen.

De Waarde van Design Thinking

De waarde van design thinking voor klanten zit in de innovatieve houding … continu worden denkpatronen tegen het licht gehouden en creatieve ideeën en scenario’s gebruikt om verbeteringen door te voeren. Op deze manier wordt de Design Thinking aanpak direct van waarde voor de klant: nieuwe, verfrissende concepten.

© 2017 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact