Business Model Innovatie

Echt innoveren van je businessmodel gaat beter in een gepland Businessmodel traject van ruwweg 12 weken.

  • Voorbereiding 4 weken
  • Workshop van 2 dagen
  • Uitwerking 8 weken

De voorbereiding gaat om het boven water halen van alle gegevens etc. De workshop is wat hierboven al staat, en de uitwerking is meer de Lean Start-Up aanpak om alle aannames te testen.

© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact