Groeistrategie

Een groeistrategie helpt u richting te vinden om uw bedrijf te laten groeien. Er zijn verschillende groeistrategieën mogelijk …

  • Nieuwe producten of diensten
  • Nieuwe doelgroepen
  • Andere dingen doen met wat je al hebt
  • Nieuwe verdienmodellen

Wat is een groeistrategie?

Een groeistrategie is een andere manier voor strategieontwikkeling. Waar strategieontwikkeling veelal top-down wordt geformuleerd …. gaat een groeistrategie uit van het zoeken naar nieuwe business. Dus niet uitgaan van uw huidige productportfolio en markten en streven naar optimalisatie … maar het zoeken en vinden van nieuwe businessmodellen en verdienmodellen.

Waarom een groeistrategie?

Markten veranderen snel, en u zult regelmatig moeten innoveren. Met een groeistrategie verrast u de markt, het is een geheel andere aanpak. Een nieuwe aanpak naast uw lopende activiteiten. 

Traject voor een groeistrategie

De Innovator biedt een traject om te komen naar een nieuwe groeistrategie. Het ontwikkelen van een groeistrategie is een traject, waarbij de innovator u begeleidt naar een geslaagd groeimodel. We starten met uw huidige businessmodel en werken vandaar in een aantal maanden naar een groeistrategie.

U bepaalt het tempo!

Waarom een groeistrategie?

Meer omzet? Meer winst? Druk van buiten? Er is maar één reden voor groei: Meer toegevoegde waarde voor je klanten.

Een goede groeistrategie levert meer toegevoegde waarde voor je klanten

Dit is de enige reden om te groeien; als de klant er niet beter van wordt heeft het weinig zin.

Zijn we klaar om te groeien?

Voordat we gaan groeien … hebben we onze zaakjes op orde? Hebben we de juiste groeistrategie?

Welke groeistrategie is de beste?

Er zijn vier richtingen waar in je kunt groeien:

Hieronder worden ze kort toegelicht:

Een groeistrategie heeft risico's

In het groeistrategietraject gaat het voor een groot deel over risico uitsluiting. 

Tools voor een groeistrategie

Omgevingsanalyse

Trendanalyse

© 2017 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact