Innovatiemanagement

Innovatie is voor elk bedrijf noodzakelijk en mogelijk. Innovatie is gewoon een proces wat je kunt managen. Innovatie heeft vaak een imago van brillante toevalligheden, maar dit staat in schril contrast met bedrijven die altijd innovatief zijn. Deze bedrijven zijn gewoon goed in Innovatiemanagement.

Innovatiemanagement maakt van Innovatie meer dan toeval !

Wat is Innovatiemanagement?

Innovatiemanagement is het gebruiken en managen van verschillende innovatieprocessen en ideeen in een organisatie. Innovatiemanagement gaat over:

Innovatiemanagement is een samenvoeging van kennis en ervaring uitverschillende vakgebieden en disciplines. Het is een mengvorm van cultuur, creativiteit, management en luisteren naar je klanten.

Het belang van Innovatiemanagement

De behoeften van de klant worden steeds geavanceerder en complexer. Innovatie is hierdoor steeds meer de basis van zakelijke groei en welvaart. Innovatie wordt herkent en erkend als een bron van vitaliteit en concurrentievoordeel. 

Een mooie ronkende tekst, maar wel waar; maar wat moet een organisatie met ‘innovatie’. Hoe zet je innovatie in voor je korte-termijn doelstellingen  en je lange-termijn strategieën? Daar is innovatiemanagement voor bedoelt.

Het aantal Amerikaanse boeken over innovatiemanagement stijgt elk jaar. Daar wordt het belang gezien ...

Waarom Innovatiemanagement?

Innovatie is meer en meer één van de belangrijkste onderdelen van een organisatie. Daar waar vakgebieden zoals:

  • Marketing
  • Human Resource Management
  • Financieen

onderdeel zijn geworden van de staf en/of het Management Team, is innovatie een verwaarloosd management gebied. Het belang van innovatie voor het succesvol opereren van het bedrijf wordt erkend, maar het vak heeft nog geen management belang, geen management stoel.

Innovatie is een vak geworden; een belangrijk vak

Innovatiemanagement als succesfactor

Er wordt in Nederland al veel geïnnoveerd, maar vaak zijn organisaties hier niet goed op ingericht. Daardoor duurt het ontwikkelproces te lang, of is er geen marketingbudget beschikbaar. Potentieel grote successen blijven daardoor vaak marginaal. In sommige gevallen wordt er naar de klant geluisterd, maar dan ontbreekt de kennis en kunde, of men anticipeert niet op de signalen in de markt.

Aan innovaties schort het niet, maar aan het managen van innovaties. De integrale aanpak van innovatiemanagement stuurt innovaties sneller door de organisatie en vergroot de kans op succes. Innovatiemanagement bevat vele facetten. Het doel van innovatiemanagement is innovaties te starten, te versnellen en succesvol te implementeren.

Training Innovatiemanagement

Een training ‘Innovatiemanagement’ geven we alleen In Company.

Implementatie Innovatiemanagement

Innovatiemanagement is niet in één dag ingevoerd. Sommige processen kosten gewoon tijd, bijvoorbeeld het geleidelijk opbouwen van een gemeenschappelijk begrip van innovatie en creativiteit. Mensen hebben tijd nodig om vaardigheden aan te leren, te wennen aan nieuwe structuren, relaties aan te gaan met externe partners, etc.

strategisch positionering in  tegen de behoeften van het bedrijfsleven, en uitgebuit door middel van innovatie kaders en best-in-class praktijken. Door het hele boek, een reeks van voorbeelden en case studies worden geïntroduceerd om inzicht te helpen en geven inzicht in diverse branches en business scenario's.

Waaruit bestaat Innovatiemanagement

Tools voor Innovatie Management

Er zijn veel tools voor Innovatiemanagement. Deze verschillen uiteraard per aandachtsgebied:

Portfoliomanagement

Stage-Gate

Three Horizons of Innovation

Voor wie is Innovatiemanagement?

De grote innovatieve bedrijven hebben allemaal innovatiemanagement al kernvaardigheid en hebben hun management rond innovatie georganiseerd. Innovatieve bedrijven nhebben allemaal wel een innovatiemanager in dienst. Maar innovatie management is bedoeld voor alle organisaties die een sterk veranderende buitenwereld kennen, bijvoorbeeld:

  • Overheidsorganisaties
  • Kleine bedrijven
  • Middelgrote bedrijven

Innovatiemanagement is niet beperkt tot een bepaald type organisatie, maar is bedoeld voor organisaties die opereren in een dynamische wereld.

Voor bloedsaaie branches heb je geen innovatie en innovatiemanagement nodig
© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact