Innovatiemanagement

Innovatie is voor elk bedrijf noodzakelijk en mogelijk. Innovatie is gewoon een proces wat je kunt managen. Innovatie heeft vaak een imago van brillante toevalligheden, maar dit staat in schril contrast met bedrijven die altijd innovatief zijn. Deze bedrijven zijn gewoon goed in Innovatiemanagement.

Innovatiemanagement maakt van Innovatie meer dan toeval !

Wat is Innovatiemanagement?

Innovatiemanagement bestaat uit een aantal onderdelen:

Het is een mengvorm van cultuur, creativiteit, management en luisteren naar je klanten

Waarom Innovatiemanagement?

Tools voor Innovatie Management

Er zijn veel tools voor Innovatiemanagement. Deze verschillen uiteraanrd per aandachtsgebied:

Portfoliomanagement

Stage-Gate


© The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact