Innovatiemanagement als succesfactor

Er wordt in Nederland al veel geïnnoveerd, maar vaak zijn organisaties hier niet goed op ingericht. Daardoor duurt het ontwikkelproces te lang, of is er geen marketingbudget beschikbaar. Potentieel grote successen blijven daardoor vaak marginaal. In sommige gevallen wordt er naar de klant geluisterd, maar dan ontbreekt de kennis en kunde, of men anticipeert niet op de signalen in de markt.

Aan innovaties schort het niet, maar aan het managen van innovaties. De integrale aanpak van innovatiemanagement stuurt innovaties sneller door de organisatie en vergroot de kans op succes. Innovatiemanagement bevat vele facetten. Het doel van innovatiemanagement is innovaties te starten, te versnellen en succesvol te implementeren.

© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact