Brainstorm

Brainstormen is een creativiteitstechniek die wordt ingezet om op snelle wijze veel nieuwe ideeën te genereren. Brainstormen kunt u alleen, maar meestal wordt het in groepsverband gedaan. Er wordt tijdens het brainstormen gebruikgemaakt van associaties, connecties en combinaties van verschillende ideeën, zodat nieuwe ideeën kunnen ontstaan. Op dit moment zijn er honderden brainstormtechnieken die u kunt gebruiken.

Wanneer een Brainstorm?

Een brainstorm hou je eigenlijk alleen als je ideeën wilt genereren. Je kent het probleem, je weet wat er speelt en nu wil je een unieke oplossingen

De voorbereiding bij een brainstorm

De voorbereiding van een brainstorm is essentieel … het zo maar even aan de gang gaan leidt alleen maar tot teleurstellingen

Hoe hou je een brainstorm?

Purge

Divergerende deel van de brainstorm

Convergerende deel van de brainstorm

Meer vormen van een brainstorm

Technieken voor een brainstorm

Er zijn meer dan honderd verschillende brainstormtechnieken.

Uitkomst van een brainstorm

Afhankelijk van de gekozen brainstormtechniek zit je op een gegeven moment met een wand vol met ideeën of  lijsten met briljante oplossingen … Dit is niet je eindresultaat. Nu komt het erop aan te convergeren

Brainstorm - zelf doen of een facilitator?

Brainstormen is niet echt moeilijk. De basiskeuze is: doe ik het zelf of haal ik er een facilitator bij. Zelf doen betekent jezelf wegcijferen en je mening voor je houden; jij zorgt er voor dat anderen naar een resultaat toe werken. Als je zelf wel wilt meedoen of je hebt er te weinig ervaring mee … huur een facilitator in!

© 2017 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact