Brainstormtechnieken

Er bestaan meer dan honderd verschillende brainstormtechnieken. In essentie is brainstormen een creativiteitstechniek die wordt gebruikt om snel veel nieuwe ideeën te genereren. Er wordt bij het brainstormen gebruik verschillende technieken: associëren, connecties en combinaties maken van ideeën; hierbij is steeds het doel: nog meer nieuwe ideeën.

Er zijn héél veel brainstormtechnieken … zonder naar volledigheid te streven:

Elke brainstormtechniek is een verhaal apart ... in het kort:

Brainstorm

Brainstormen is een creativiteitstechniek die ingezet kan worden om op snelle wijze veel nieuwe ideeën te genereren. Brainstormen kunt u alleen, maar meestal wordt het in groepsverband gedaan. Er wordt tijdens het brainstormen gebruikgemaakt van associaties, connecties en combinaties van verschillende ideeën, zodat nieuwe ideeën kunnen ontstaan. …

Brainwriting

Een brainstormtechniek die goed werkt bij grote groepen en groepen die niet samenkomen is de brainwriting. De probleemstelling wordt uit geschreven en aan de deelnemers uitgereikt of toegestuurd. De deelnemers kunnen kunnen alle ideeën en opmerkingen opschrijven. …

Brownpapersessie

Een Brown Paper Sessie is een effectieve brainstormtechniek om met een groep een gemeenschappelijk doel te bereiken. Een groot vel papier (Brown Paper) aan de muur waarop we aangeven welke acties we gaan uitzetten, wie welke rol speelt, welke obstakels we nog moeten overwinnen, en welke doelen we willen bereiken. …

Grensverlegging

Grensverlegging is ook een brainstormtechniek die gebruik maakt van een menselijke eigenschap, namelijk … fantaseren; we ruimen alle beperkingen op die er zijn:

  • Hoe pak je het aan als er voldoende geld is?
  • Wat zou je doen als je alle tijd van de wereld hebt?

Lateraal denken

Bij Lateraal Denken worden de deelnemers gedwongen met ideeën te komen via een persoon of een voorwerp. Deze dwang maakt mensen creatiever en in geijkte patronen denken gaat niet.

Door de gedwongen denkrichting worden er kansen geboden om te komen met frisse, nieuwe ideeën.

Metafoor denken

Metafoor denken lijkt wat vreemd, maar leidt tot meer inzicht. Hoe zou Superman het oplossen? Maak er eens een plaatje van … Denken in metaforen geeft de mogelijkheid andere woorden te kiezen en DAT leidt tot meer inzicht en andere oplossingen.

Mindmappen

Een mindmap is een diagram opgebouwd uit begrippen, teksten, relaties en/of plaatjes, die zijn geordend in de vorm van een boomstructuur rond een centraal thema.

Een mindmap wordt gebruikt om creatieve processen te ondersteunen en bij leren en onthouden. …

Morfologische analyse

Bij de morfologische analyse wordt het probleem in kleine stukjes opgedeeld en kijkt de groep per onderdeel wat daar valt te ontdekken en te veranderen. Het is een brainstormtechniek die heel simpel lijkt maar iets weg heeft van Systematic Inventive Thinking

Negatief Brainstormen

De meest mensen denken eerder negatief dan positief; we zijn een landje van klagers. De negatieve brainstorm maakt hier elegant gebruik van. Het probleem draaien we om en laten ons leeglopen op de negatieve aspecten.

In stappen:

  • Probleemstelling formuleren 

PMI

PMI is een uiterst simpele brainstormtechniek; het structureren van:

  • Positieve punten,
  • Minpunten
  • Interessante zaken

En meer is het ook niet ...

Rolwisseling

Rolwisseling is een zeer leerzame ervaring. Bij deze brainstormtechniek krijgen deelnemers elkaars rol. Toelevarancier - producent - opdrachtgever wisselen van rol en leren van binnen uit de problemen kennen en elkaars verantwoordelijkheden. …

Scenario Denken

Scenario Denken brengt de deelnemers in een bepaalde uitgangspositie: Wat als onze grootste concurrent er mee stopt? Wat gaan we doen als onzent omzet daardoor verdubbeld? 

Snenario denken is NIET hetzelfde als Scenario Planning, maar heeft wel dezelfde denkrichting; je maakt een scenario voor de toekomst om nu goede besluiten te nemen.

Science Fiction

Een brainstormtechniek die wat verder weg kijkt is de Science Fiction. Stel we leven in 2030; hoe ziet de wereld er dan uit? wat doet het bedrijf? waar bent u mee bezig? waar vragen de klanten om?

De Science Fiction is vooral toepasbaar voor strategie en lange termijn ontwikkelingen.

Systematic Inventive Thinking

Systematic Inventive Thinking is een afwijkende brainstormtechniek die uitgaat van een gesloten wereld en niet van het gebruikelijke divergeren en convergeren. Elk idee wordt direct gevalideerd. 

Systematic Inventive Thinking is zoals de naam al zegt een systematische aanpak. …

Yellow Paper

Yellow paper is een brainstormtechniek die goed is in te zetten als het gaat om procedures en vooral processen. De eerste ronde is Post-it's schrijven en op de wand (het Yellow Paper) plakken. Daarna volgt een proces van ordenen en verbeteren.mHet lijkt in de verte een beetje op de

Zes Denkhoeden

De Zes Denkhoeden techniek is een brainstormtechniek gebaseerd op rollen. Elke deelnemer krijgt (virtueel) een gekleurde hoed op; de kleur hoed staat voor een rol. De deelnemers mogen alles zeggen vanuit hun rol. Een keertje wisselen van rol kan heel verfrissend werken. …

Er zijn héél veel technieken; de lijst is dus zeker niet volledig.

Training Creatief Denken & Innovatie

© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact