Lateraal denken

Bij Lateraal Denken worden de deelnemers gedwongen met ideeën te komen via een persoon of een voorwerp. Deze dwang maakt mensen creatiever en in geijkte patronen denken gaat niet.

Door de gedwongen denkrichting worden er kansen geboden om te komen met frisse, nieuwe ideeën.

Voordelen Lateraal Denken

Door de gedwongen denkrichting worden er kansen geboden om te komen met frisse, nieuwe ideeën.

Voorbeelden Lateraal Denken


© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact