Negatief Brainstormen

De meest mensen denken eerder negatief dan positief; we zijn een landje van klagers. De negatieve brainstorm maakt hier elegant gebruik van. Het probleem draaien we om en laten ons leeglopen op de negatieve aspecten.

In stappen:

 • Probleemstelling formuleren 
 • Probleemstelling spiegelen
 • Negatief brainstormen voor oplossingen
 • Alle oplossingen positief draaien en daar komen ideeën om het originele probleem op te lossen.

Even twee voorbeelden:

Voorbeeld negatieve brainstorm

 • Probleemstelling formuleren: Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers zich scholen?
 • Probleemstelling spiegelen: Hoe zorg ik ervoor dat geen enkele medewerker zich schoolt?
 • Oplossingen voor de negatief geformuleerde probleemstelling: Geen vergoeding, geen compensatie in werktijd, geen salarisverhoging na diploma, bij verandering van baan alles terugbetalen, etc.
 • Door de oplossingen te spiegelen krijg je de oplossingsrichtingen voor de oorspronkelijke probleemstelling: studiekosten betaald, compensatie voor studietijd, diploma-toelage, etc.

Negatieve Brainstorm: mensen uit de winkel weren

 • Probleemstelling formuleren: Hoe krijg ik meer mensen in mijn winkel?
 • Probleemstelling spiegelen: Hoe zorg ik ervoor dat niemand in de winkel komt?
 • Oplossingen voor de negatief geformuleerde probleemstelling: onduidelijke steeds wisselende openingstijden, achterafstraatje, chagrijnig personeel, niet adverteren, geen service, etc.
 • De oplossingen spiegelen levert oplossingsrichtingen voor de oorspronkelijke probleemstelling … een winkel waar je graag komt en die je de handel gunt.
© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact