Negatieve Brainstorm: mensen uit de winkel weren

  • Probleemstelling formuleren: Hoe krijg ik meer mensen in mijn winkel?
  • Probleemstelling spiegelen: Hoe zorg ik ervoor dat niemand in de winkel komt?
  • Oplossingen voor de negatief geformuleerde probleemstelling: onduidelijke steeds wisselende openingstijden, achterafstraatje, chagrijnig personeel, niet adverteren, geen service, etc.
  • De oplossingen spiegelen levert oplossingsrichtingen voor de oorspronkelijke probleemstelling … een winkel waar je graag komt en die je de handel gunt.
© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact