Voorbeeld negatieve brainstorm

  • Probleemstelling formuleren: Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers zich scholen?
  • Probleemstelling spiegelen: Hoe zorg ik ervoor dat geen enkele medewerker zich schoolt?
  • Oplossingen voor de negatief geformuleerde probleemstelling: Geen vergoeding, geen compensatie in werktijd, geen salarisverhoging na diploma, bij verandering van baan alles terugbetalen, etc.
  • Door de oplossingen te spiegelen krijg je de oplossingsrichtingen voor de oorspronkelijke probleemstelling: studiekosten betaald, compensatie voor studietijd, diploma-toelage, etc.
© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact