Zes Denkhoeden

De Zes Denkhoeden techniek is een brainstormtechniek gebaseerd op rollen. Elke deelnemer krijgt (virtueel) een gekleurde hoed op; de kleur hoed staat voor een rol. De deelnemers mogen alles zeggen vanuit hun rol. Een keertje wisselen van rol kan heel verfrissend werken. Somminge rollen liggen je nu eenmaal beter dan andere. 

Het gaat er bij de Zes Denkhoeden niet om iemand te classificeren, maar om een groep mensen op een gezamenlijk spoor te zetten, gezamenlijk één richting uit te denken. Het veroorzaakt daarmee een veel bredere gedachtestroom met meer mensen.

De Zes Denkhoeden

Met die zes denkhoeden wordt aangeduid dat er zes verschillende wijzen van denken zijn. De kleuren van de hoeden staan voor een rol:

  • De blauwe hoed is de organisator, regelt de agenda, wie aan het woord komt en houdt het proces in de gaten.
  • De witte hoed is de informatie expert. Hebben we de juiste informatie? waar halen we gegevens vandaan?
  • De rode hoed is emotioneel. Wat vinden we ervan? Ik twijfel of … Maar de rode hoed is ook intuïtief; ik heb het gevoel dat ...
  • De gele hoed is positief; wat zijn de voordelen? Wat is de haalbaarheid? Bij een echt probleem ziet de gele hoed er de voordelen van
  • De zwarte hoed is kritisch. Wat zijn de risico's? Zijn er nog meer problemen? De zwarte hoed ziet een beer op elke weg.
  • De groene hoed is creatief. Alternatieven en ideeën zijn altijd voorhanden. De moeilijkste hoed voor veel deelnemers.

Werken met de Zes Denkhoeden

Het werken met de Zes Denkhoeden gaat eenvoudig: de hoed is zet bewust op. Met een hoed op ben je iemand (anders), een kapitein zonder hoed is geen kapitein. Een hoed geeft aan wat er onder de hoed zit. Een denkhoed zet je zeer bewust op, het geeft aan dat je zeer bewust kiest om zo te denken, en niet zomaar reageert.

De zes verschillende hoeden verschillen zoveel mogelijk, het zijn geacteerde rollen verwar ze niet met wat u je zelf bent of je eigen karakter.

Je kunt of elke deelnemer een ‘hoed opzetten’ of met z’n allen vanuit één kleur te denken. Deze laatste techniek is vooral snel met wisselen tussen de gele en de zwarte hoed. Alles positief of alles negatief.

Zes hoeden van Bono

Op dit canvas kun je of alleen of met een groep werken aan hoe je tegen een idee aankijkt

Zes Denkhoeden

Meer weten over de Zes Denkhoeden?

Zes Denkhoeden

De Bono is één van de goeroe’s op het gebied van creativiteit, nieuwe ideeën ontwikkeling en denktechnieken. Één van zijn meest bekende methodes is het werken met zogenaamde ‘denkhoeden’. Door vanuit zes verschillende invalshoeken naar een probleem te kijken, komt je sneller tot een duidelijke oplossing. De invalshoeken worden verbeeld door zes verschillende denkhoeden.

Het boek van Edward de Bono heeft inmiddels meer dan 20 drukken achter zich, en dat is niet voor niets.

Klik op de kaft en je komt bij Managementboek waar je ‘Zes Denkhoeden’ kunt bestellen. 

© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact