Design Sprint

Een Design Sprint is een combinatie van Design Thinking, Lean en Agile. Met al deze toverwoorden moet het wel iets moois zijn, en dat is het ook. De basis is Design Thinking, maar sterk ingedikt en verkort. Google heeft deze methodiek geïntroduceerd en veel bedrijven zijn ermee aan de slag gegaan.

Wat is een Design Sprint?

In een Design Sprint komen mensen met verschillende achtergrond en functie bij elkaar om snel en in een hoog tempo een nieuw idee te ontwikkelen en uit te testen op gebruikers. Hierbij worden er door de korte doorlooptijd wel een paar afsteekjes gebruikt die in Design Thinking wel worden gebruikt. Vooral de onderzoeken worden overgeslagen.

Doel van een Design Sprint

Het doel van een Design Sprint is om in een korte tijd een vraagstuk op te lossen, een prototype van product of dienst te ontwikkelen en te testen bij de gebruikers. Een DesignSprint wordt ingezet voor grote projecten, maar kan ook voor kleinere vraagstukken worden ingezet. De lengte wordt dan vaak ingekort tot 3 dagen.

Wie heb je nodig bij een Design Sprint?

Om in een korte tijd zoveel mogelijk invalshoeken mee te nemen wordt het al snel een interdisciplinair team. Als blijkt dat een discipline niet echt toevoegt aan de Design Sprint kan het verdwijnen; begin breed en eindig smaller. Wel zijn er twee essentiele deelnemers: 

  • een decider / besluitnemer / eindbaas / knopenhakker
  • een facilitator / procesbegeleider / buitenstaander / sprint expert

Zij leiden het proces tot een goed einde.

De lengte van een Design Sprint

Vijf dagen is de standaard-lengte van een Design Sprint. Waarom vijf dagen? Het geeft voldoende tijd om te verkennen en tot het prototype te komen en is kort genoeg om niet te verdwalen. Korter geeft niet voldoende tijd om andere opties te bekijken en te onderzoeken. (Voor 'kleinere' of ‘makkelijke' projecten wordt de lengte vaak ingekort tot drie dagen).

De tijdsbelasting kan worden verminderd door een niet dagvullend proces te kiezen. Starten om tien uur en door werken tot vijf uur, met een pauze van anderhalf tot twee uur geeft voldoende tijd om het bedrijf draaiend te houden en de urgente zaken af te handelen.

Het verloop van een Design Sprint

Bij een Design Sprint heb je ruwweg hetzelfde verloop als bij een Design Thinking Traject; alleen erg gecomprimeerd.

Een typisch verloop van een Design Sprint:

  • Dag 1 Observeren
  • Dag 2 Reframen
  • Dag 3 Ideation
  • Dag 4 Prototype
  • Dag 5 Testen

Het prototype bij een Design Sprint

Het prototype bij een Design Sprint is om te testen! Het gaat om een representatie - een brochure, een video, een testwebsite, etc. Iets om de eindgebruiker te laten ervaren hoe het er uiteindelijk uit gaat zien en hoe het gaat functioneren. 

Testen in een Design Sprint

Testen in een Design Sprint is een must. Het team gaat uit van haar eigen aannames, en bij het testen komt de waarheid boven. Dit bepaalt of we klaar zijn of nog een ronde moeten. Zowel prototype al testen komen uit de Lean Startup.

Wat gebeurt er na de Design Sprint?

Na de Design Sprint zijn er twee mogelijke vervolgen:

  • Uit de testen blijkt het concept NIET te voldoen … dit is op te lossen door een korte tweede ronde met een Design Sprint, gericht op de een aangepast concept.
  • Uit de test blijkt dat het concept WEL voldoet … dan is het feedback verwerken en het concept uitwerken tot een volwaardige dienst, oplossing of product.


© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact