Hackathon

Je hebt er vast al een keer over gehoord, een hackathon. Misschien weet je ook wat een hackathon is, en heel misschien heb je er zelfs een keer aan deelgenomen. Een Hackathon is vooral geschikt voor lastige vraagstukken die soms al lang bestaan en een creatieve oplossing vragen. Is jouw vraagstuk/case vaag, onsamenhangend en niet uitdagend? Organiseer dan vooral geen hackathon.

Is de case  of het vraagstuk vaag, onsamenhangend en niet uitdagend? Organiseer dan vooral geen hackathon.

De opkomst van de Hackathon

De geboorte van de hackathon ligt in de IT-wereld. Hacken (originele en innovatieve oplossingen bedenken) en Marathon (doorstampen tot het eind) werden gecombineerd tot Hackathon. Nu is het een geaccepteerde methode: een bijeenkomst waarin in korte tijd een vraagstuk wordt aangepakt. Het gaat hierbij al lang niet meer om software.

Wat is de moderne Hackathon?

De moderne hackathon is combinatie van een Brainstorm, een Design Sprint en Innovatiesprint. Een divers team probeert in een korte tijd van een probleem naar een oplossing te komen. Het is een snelle, effectieve manier om tot nieuwe inzichten te komen over zowel het probleem als de mogelijke oplossingen.

Waarom kies je voor een hackathon?

Je kiest een hackathon vooral voor de sfeer. De duur, intensiviteit en het doel van een hackathon leveren meer richting en betrokkenheid dan een brainstorm.

Mensen van verschillende leeftijd, ervaring en disciplines uit verschillende leeftijdscategorieën, ervaringsniveaus en disciplines komen bij elkaar en gaan er voor om een oplossing te ‘forceren'. Een hackathon gaat gewoon verder dan een brainstorm.

Wat is het doel van een hackathon?

Een hackathon heeft als doel om te komen tot een innovatie. Bij een hackathon gaan de deelnemers intensief met een vraagstuk aan de slag; soms wel meerdere dagen aaneengesloten. 

Het uiteindelijke doel is te komen tot een prototype van een dienst of product. Dit prototype heeft net genoeg eigenschappen om de waarde ervan voor de casus te beoordelen, zonder dat het al productierijp hoeft te zijn. Het prototype is eigenlijk een minimum viable product (MVP). De deelnemers presenteren het prototype/idee/MVP, waarna een jury de prijzen toebedeelt. 

De haalbare ideeën worden na de hackathon verder uitgewerkt.

Voorbereiding van een Hackathon

De voorbereiding van een Hackathon is niet lastig, maar kost wel tijd. De hoofdelementen:

 • Vooronderzoek
 • Opzet/organisatie/draaiboek
 • Thema, dag, locatie en opzet bepalen
 • Werving & selectie van de hackers !!!
 • Begeleiding op de dag(en) zelf regelen
 • De Dagvoorzitter of Facilitator instrueren
 • Jurering van de pitches aan het eind van de Hackathon

Je kunt het zo groot maken als je zelf wilt. (Locatie op IJsland met Camerateams voor de verslaglegging - of gewoon op kantoor)

Opzet van een Hackathon

Er zijn veel verschillende manieren om een hackathon op te zetten. Een veel gebruikte vorm is het werken met competitieve groepen. Binnen een vooraf bepaalde tijd (meestal 8, 16, 24 of 48 uur) strijden een aantal groepen om een zo creatief mogelijke oplossing te vinden voor het gegeven probleem. 

De problemen kunnen variëren van een héél specifieke case (‘Wat mist onze dienst om klaar te zijn voor de markt’) tot een breed vraagstuk (‘Hoe hard moet Schiphol groeien’).

Teams bij een Hackathon

De deelnemers brengen vaak verschillende talenten mee om daarmee effectieve teams te vormen. Deze teams (ongeveer 5 mensen per team) worden of door de deelnemers zelf gevormd of door de organisatie. 

De deelnemers worden in alles voorzien, inclusief de "natjes en droogjes”. 

Eerst maken de teams kennis met de case of vraagstuk en ontvangen de daarbij behorende informatie. Vervolgens gaan de teams onder ondersteuning van specialisten aan de slag met de casus. Ook zijn er allerlei sessies die bedoeld zijn om de deelnemers te laten ontspannen of iets nieuws te leren.

Vaste onderdelen van een Hackathon

Elke hackathon bestaat uit een aantal vaste onderdelen:

 • Welkom en uitleg
 • De startpositie (resultaat van het vooronderzoek)
 • De sessies
 • De experts (kennis-inbreng tijdens de hackathon)
 • De Pitch (presentatie van het resultaat)

Een aantal onderdelen worden hieronder toegelicht

Vooronderzoek bij een Hackathon

De teams gaan uit van de gegeven en beschikbare informatie. Die kan verschillen van een simpele reader, een dataset, een lezing van de probleemhebber, etc. 

Het gaat erom de deelnemers zo snel mogelijk geïnformeerd aan de gang te laten gaan. Hoe beter de informatie, de kennis en de expertise - hoe beter de ideeën.

Benodigde kennis en expertise

De tijd dat hackathons alleen voor programmeurs bedoeld waren is verleden tijd. Tegenwoordig is er meer  kennis en expertise nodig om een hackathon tot een succesvol einde te brengen. In een typische hackathon zie je allerlei mensen opduiken met voor die hackathon nuttige kennis. Wil je processen in de organisatie verbeteren dan zoek je: inhoudelijke deskundigen, procesmanagers, functioneel beheerders, projectleiders, adviseurs etc. Dus afhankelijk van het thema ga je inventariseren wie je nodig hebt en beschikbaar moet zijn. 

Daarnaast heb je nodig: 

 • een facilitator en-/of trainers voor een soepel verloop
 • een inspirerende spreker helpt voor de motivatie
 • de aanwezigheid van een hoge baas benadrukt het belang van de hackathon

De Pitch

Van de groepen wordt verwacht om een pitch en prototype/demo klaar te hebben aan het einde van de beschikbare tijd. Deze pitches worden vervolgens aan de andere deelnemers of zelfs een grotere groep gepresenteerd. De jury (meestal bestaande uit onafhankelijke experts en afgevaardigden van sponsoren) kiest - op basis van de pitch- één of meerdere winnaars.

De pitch is dermate belangrijk dat hiervoor vaak apart wordt getraind.

Vervolgacties na de hackathon

De hackathon op zich is een soort high energy-feest met creativiteit, innovatie en betrokkenheid, maar na de hackathon is het belangrijk om er een goed vervolg aan te geven.

 • Hoe gaan we het winnende idee realiseren en implementeren in de organisatie?
 • Wat doen we met de niet winnende ideeën?
 • Hoe koppel ik terug aan de deelnemers?

Na afloop van de hackathon kun je hiermee aan de slag. Het is belangrijk om het ‘succesverhaal' van de hackathon te vertellen om zo een gezonde bodem te leggen voor toekomstige hackathons. Maak deze informatie zichtbaar voor de hele organisatie, laat de resultaten terug zien, laat zien wat de organisatie er mee doet.

De beste hackathons zijn geen one-time-only ding, maar maken deel uit van grotere initiatieven!


© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact