Demografisch

In de destep analyse is de demografische factor vlot in te vullen. Of de klant een particulier is of een bedrijf maakt weinig uit. het gaat meer over de samenstelling van de bevolking (in de afzetregio).

Het wordt steeds duidelijker dat Nederland vergrijst. Er is afname van mensen jonger dan 20 jaar, en toename van mensen boven de 40. Mensen worden dus ouder en er worden minder baby’s geboren. Diensten en producten ontwikkelen voor ouderen ligt voor de hand.

  • Macroniveau … We zijn langer onderweg. De tijd die we besteden aan mobiliteit stijgt, het aantal ritten niet! We zitten nu op ca 9 uur reizen verdeeld over 17 ritten. 
  • Mesoniveau … er is behoefte aan gemaksproducten voor onderweg 
  • Microniveau … Metro en NRCnext op de iPad voor in de trein, koffietappunten bij de benzinestations voor de doorgezeten automobilist.
© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact