vormen van omgevingsanalyse

Een omgevingsanalyse kan op vele manieren worden uitgevoerd. Deze variëren van snel en resultaat gericht tot gedegen en uitvoerig.

  • workshop omgevingsanalyse
  • deskresearch omgevinganalyse
  • onderzoek omgevingsanalyse

Hieronder worden ze kort toegelicht.

workshop omgevingsanalyse

De snelste en goedkoopste manier om een omgevingsanalyse uit te voeren is een (jaarlijks terugkerende) workshop omgevingsanalyse met medewerkers uit uw eigen organisatie. Zeker bij het ontwikkelen van het strategisch-plan is zo’n groepssessie de beste methode. Deze kan ook goed in een strategiesessie of heisessie worden meegenomen.

deskresearch omgevinganalyse

Een omgevingsanalyse op basis van deskresearch kan zo uitgebreid zijn als u zelf wilt. Samen met een stagiair kan dit goedkoop worden opgezet en uitgevoerd. Het literatuuronderzoek en de documentatiestudie worden dan door de stagiair gedaan; de Innovator doet daarbij alleen de begeleiding. Als de omgevingsanalyse in alle rust tot stand kan komen, is dit een prachtige start.

onderzoek omgevingsanalyse

Soms is een meer diepgaand en uitgebreider onderzoek noodzakelijk. De Innovator heeft hier veel ervaring mee. De omgevingsanalyse wordt dan gemaakt op basis van deskresearch en interviews. Interviews met stakeholders en interne en externe belanghebbenden. Hierbij worden trends, veranderingen en kansen op de markt gedegen in kaart gebracht.

© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact