onderzoek omgevingsanalyse 

Soms is een meer diepgaand en uitgebreider onderzoek noodzakelijk. De Innovator heeft hier veel ervaring mee. De omgevingsanalyse wordt dan gemaakt op basis van deskresearch en interviews. Interviews met stakeholders en interne en externe belanghebbenden. Hierbij worden trends, veranderingen en kansen op de markt gedegen in kaart gebracht.

© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact