factoren en trends rangschikken

Stap 4: Rangschik de geïdentificeerde factoren en trends op impact en onzekerheid

De vorige stap levert een berg aan trends. Met welke trends moet u rekening houden? Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk het doel van scenarioplanning in het oog te houden. Het gaat niet om het voorspellen van de toekomst, de toekomst laat zich niet voorspellen. Het gaat om het opstellen van verschillende mogelijke toekomstbeelden, zodat u daar in het heden, dus nu, rekening mee kunt houden. 

Het gaat om het opstellen van verschillende scenario’s die van invloed zijn op het uitgangspunt van stap 1. De belangrijkste trends zijn dus de trends met de grootste onzekerheid (het is zeer onzeker of het in de toekomst de ene of de andere kant opgaat) en de grootste impact op het gekozen uitgangspunt. Om de trends te scoren op impact en onzekerheid kunt u gebruik maken van selectietechnieken. 

Om de rangschikking te visualiseren kunt u gebruik maken van een assenstelsel als in figuur 1.figuur 1 Rangschikking van trends op impact en onzekerheid
© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact