logica van de scenario's bepalen


 Bepaal de logica van de scenario’s

Het is nu tijd het fundament van de scenario’s te leggen. Welke trends zijn bepalend voor de scenario’s? Welke logica ligt er achter de scenario’s? Deze logica vormt zich door de twee trends met de grootste impact en onzekerheid op twee assen te zetten (zie figuur 2). In het gegeven voorbeeld in figuur 1 zijn dit Trend 1 en 6. De assen variëren van het ene uiterste tot het andere uiterste. Stel dat Trend 1 ‘Invloed van de overheid’ is en Trend 6 ‘Mate van aanpassing aan de klant’. Op de assen kan dan komen: ‘grote overheidsbemoeienis’ – ‘geen overheidsbemoeienis’ en ‘producten op maat – one size fits all’. 

De scenario’s vormen zich door de assen te combineren. U krijgt zodoende dus vier scenario’s. Bijvoorbeeld: grote overheidsbemoeienis gecombineerd met het maken van producten op maat voor de klant.figuur 2 Vier scenario's


© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact