succesfactoren en faalfactoren voor uw scenarioplanning

Het uitgangspunt weten we nu, maar wat maakt de beslissing die u moet nemen juist of fout. 

Stap 2: Identificeer de factoren die het succes of falen van de beslissing bepalen

Van welke factoren hangt de beslissing die u wilt nemen (het in de vorige stap opgestelde uitgangspunt) af? Wat bepaalt of uw beslissing succesvol of juist een mislukking zal blijken te zijn? Eigenlijk dient u zich in deze stap af te vragen wat u uit de toekomst zou willen weten om nu de juiste beslissing te kunnen nemen. Het draait dan vaak om aspecten in uw directe omgeving, bijvoorbeeld omtrent klanten, concurrenten en leveranciers.

© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact