trends identificeren

Hier zoeken we de trends op net als in de omgevingsanalyse. We kijken naar de macro-omgeving van de factoren die we in de tweede stap hebben bepaald. Het enige verschil met de omgevingsanalyse is dat we nu niet uw product, dienst of organisatie centraal stellen maar de factoren uit stap twee.

  • Demografisch
  • Economisch
  • Sociaal-cultureel
  • Technologisch
  • Ecologisch
  • Politiek-juridisch

We kijken op de zelfde manier als bij de omgevingsanalyse naar de destep aandachtsgebieden:

Stap 3: Identificeer trends die van invloed zijn op de factoren uit stap 2

In deze stap draait het om de vraag welke krachten in de macro-omgeving de richting van de in stap 2 geïdentificeerde factoren bepalen. Wetgeving kan bijvoorbeeld van invloed zijn op de business van uw klant. Dit soort trends spelen in de volgende vijf gebieden: maatschappij, technologie, economie, politiek en omgeving (milieu).

© 2018 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact