workshop omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse ... de snelste en goedkoopste manier is de (periodiek terugkerende) groepssessies of workshop met leidinggevenden en medewerkers uit uw eigen organisatie. Bij het ontwikkelen of bijstellen van het strategisch plan is zo`n sessie omgevingsanalyse de basis voor goede beslissingen. 

omgevingsanalyse canvas

Het omgevingsanalyse canvas is opgezet rond de DESTEP analyse en verder aan de praktijk aangepast. Op het canvas brengen we met de hele groep de veranderingen in de omgeving snel in kaart. Zowel op macro-, meso- al microniveau komt het plaatje tot stand.

informatie voor de omgevingsanalyse

omgevingsanalyse

Download-Brochure

Bij elk aandachtsgebied verzamelen we bruikbare informatie of gaan hier gericht naar op zoek. De grote kunst is alle niet-relevante factoren te vermijden. We selecteren daarom alleen relevante informatie die betrekking heeft op uw bedrijf zelf en die werken we dan in de groep uit.

aan de slag met de omgevingsanalyse

Wij houden de workshop omgevingsanalyse met medewerkers uit uw bedrijf (eventueel nodigt u daarbij nog enkele vertrouwenspersonen bij uit). Aan het einde van de sessie heeft u een poster met trends waarmee u direct aan de gang kunt.

© 2017 The Innovator, All Rights Reserved   |   0522-851800   |   e-mail   |   colofon   |   boeken   |   contact