Brandschade beperken met brandwerende folie

Brand is een van de belangrijkste punten waar je naar moet kijken bij de bouw of de renovatie van een gebouw. Het is een punt waarbij op een bepaald moment snel moet worden gehandeld. Bij een woningbrand of een brand in een bedrijfspand moet er worden ontruimd. Daarbij speelt maar een punt een cruciale rol: tijd. Met een brandwerende folie die je koopt bij die www.fassawall.com welke in een huis of bedrijfspand zit verwerkt koop je in zekere mate een stuk tijd. Een gebouw veiliger maken bij brand kan dan ook redelijk gemakkelijk.

Voorkom overslaan van brand
Brandschade kan behoorlijk groot worden wanneer de brand overslaat van de ene op de andere verdieping. Daarnaast kan een naastgelegen pand eveneens brandschade oplopen. Dat komt doordat brand kan doorslaan naar verdiepingen en naastgelegen panden via de tussenmuren en het dakbeschot. Het overslaan van een brand kan voorkomen wonen door een simpele bouwtechnische aanpassing met een folie. Dit is een aanpassing die je kan toepassen bij zowel nieuwbouw als renovatie.

De werking van een folie
De kracht van een folie die brandwerend werkt is dat het folie brand niet zal transporteren. Daardoor wordt voorkomen dat een uitbraak van brand zal voortwoekeren door het gebouw en naar andere gebouwen toe. Doordat de brand niet getransporteerd wordt zal er doorgaans enkel de ruimte waarin de vuurhaard zich bevindt schade oplopen. Door daarnaast gebruik te maken van een effectief brand detectiemiddel wordt de net ontstane brand snel ontdekt en kan je deze direct blussen. Lange inzet van de brandweer is dan ook in minder gevallen nodig.

Duurzaam
Bij de productie van deze folie denkt men bij aan het milieu. Dat houdt in dat er sprake is van een duurzaam product. Doordat de brand voorkomen wordt in een pand kan er ook op grotere schaal gebruik worden gemaakt van duurzame grondstoffen bij de bouw zoals bijvoorbeeld hout. 

Category:

Share: