CV ketel keuren

CV ketels zullen er de komende jaren nog steeds zijn, ondanks alle technologische ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn waarin je steeds meer warmtepompen in huishoudens ziet. Een CV ketel is een apparaat waarin een aantal gevaarlijke stoffen met elkaar in contact komen. We hebben het over gas en vuur. Een CV ketel moet dan ook ieder jaar worden gekeurd om zeker te weten dat het risico op een koolmonoxide vergiftiging tot een minimum wordt gereduceerd. Aan welke eisen een bedrijf moet voldoen staat vastgelegd bij SCIOS: je leest er alles over op iso2handle.nl.

Sleutel niet zelf aan een CV ketel
De CV ketel in je huis maakt gebruik van technisch  hoogstaande apparatuur en onderdelen. Het gaat er bij het verwarmen van het tapwater en het verwarmen van je huis om dat dit zo veilig mogelijk gebeurt. Wanneer een brander het aardgas onvoldoende verbrandt zal er als bijproduct koolmonoxide vrijkomen wat bij te hoge hoeveelheden in de lucht tot de dood van de bewoners van een huis kan leiden. Aangezien niet iedereen een koolmonoxidemelder in zijn huis heeft hangen is er niet voldoende kijk op of de CV ketel wel naar behoren werkt. Zelf je CV ketel onderhouden uit spaarzaamheid is dan ook absoluut niet aan te raden, ongeacht wat men op klusfora beweert.

Het belang van een gecertificeerd installateur
Installateurs van CV ketels dienen zich jaarlijks te laten bijscholen. Alleen op die manier blijft men bij op het gebied van de techniek die in de CV installaties wordt gebruikt. Niet elk bedrijf wat CV ketels onderhoudt heeft gecertificeerd personeel in dienst. Het is dan ook goed om vooraf te kijken wat je kan verwachten. Zodoende weet jij wat je in huis haalt. Een zo veilig mogelijke ketel is immers van levensbelang. 

Category:

Share: